Vetenskaplig kinesiologi

Kinesiologi är inte samma sak som tillämpad Kinesiologi

Det är lätt att blanda ihop det vetenskapliga fältet kinesiologi med den alternativmedicinska läran tillämpad kinesiologi. Även på engelska har de två snarlika namn, kinesiology respektive applied kinesiology. Många utövare av tillämpad kinesiologi kallar sig dessutom för kinesiologer, vilket ytterligare spär på förvirringen.

Inom alternativmedicinen är tillämpad kinesiologi en diagnostisk metod inom kiropraktiken. En särskild form av testning av muskestyrkan används för diagnos och för att välja ut vilken terapiform som ska föreslås. Enligt förespråkare för tillämpad kinesiologi kan deras särskilda test av musklernas styrka och svagheter användas för att upptäcka och diagnostisera en lång rad olika medicinska tillstånd i kroppen.

Vetenskaplig kinesiologi

Kinesiologi är vetenskapen om kroppens rörelser. Termen är bildad av de grekiska orden kinesis som betyder rörelse och logia som betyder studie. Det har alltså ingenting med Kina eller traditionell kinesisk läkekonst att göra.

Inom kinesiologin använder man sig av vetenskapliga metoder för att analysera kroppens rörlighet. Fältet omfattar både fysiologi, anatomi, biomekanik, neurovetenskap och psykologi.

Kinesiologisk kunskap kan till exempel komma till nytta inom rehabiliteringsmedicin, idrottsmedicin och ergonomi.

Många kinesiologer inriktar sig på den mänskliga kroppens rörelser, men kinesiolig kan lika gärna handlar om hur andra varelser rör sig – till exempel hästar eller hundar.

I Sverige är det vanligast att kinesiologi på högskolenivå studeras i form av en högskolekurs som ligger inbakad i ett utbildningsprogram, till exempel fysioterapeutprogrammet, sjukgymnastprogrammet eller idrottsvetenskapliga programmet. I vissa andra länder, bland annat Kanada, går det däremot att ta en Bachelor of Science och Master of Science i kinesiologi, och det är också möjligt att bli filosofie doktor i kinesiologi. Första gången någonsin ett universitet inrättade en särskild institution för just kinesiologi var år 1967, vid University of Waterloo i Kanada.

Människor med kinesiologisk utbildning återfinns i många olika yrkesgrupper och de utför många olika arbetsuppgifter. Deras djupa kunnande om kroppens rörelsemekanismer kan till exempel komma till nytta vid rehabilitering av patienter som drabbats av muskelskador, skelettskador, hjärtskador, neurologiska skador, med mera. Kinesiologier kan också ägna sig åt förebyggande arbete, till exempel när det gäller att utforma arbetsmiljön så att risken för skador och besvär reduceras. Inom det privata näringslivet hittar vi kinesiologer som arbetar med allt från elitidrottare till vardagsmotionärer som önskar nå bättre resultat, förebygga skador och rehabilitera skador som redan uppstått.