Kinesiologin i Sverige

En av pionjärerna vad gäller den alternativmedcinska behandlingsformen tillämpad kinesiologi i Sverige är Leroy Perry, en kiropraktor från USA. Under mitten av 1970-talet ordnade den svenske sprintern Christer Garpenborg kurser där Perry undervisade, och på så vis spreds kunskapen om tillämpad kinesiologi i Sverige.

Kroppsbalansering

Most slutet av 1970-talet var kinesiologin tämligen välkänd i alternativmedicinska och träningsmedicinska kretsar i Sverige, fast under namnet kroppsbalansering. Peter Szil och Bippan Norberg var två tongivande instruktörer i Kroppsbalansering (Touch for Health), som ordnade helgkurser om kroppsbalansering och muskeltestning.

I början av 1980-talet började även Ken Lavendel (Gillemo), Jim Abrahamsson och Charles Eriksson på Göteborgs Gymnastiska Institut i Surte att hålla kurser i kroppsbalansering. Exempel på andra tidiga utövare i Sverige är Peter Wilhelmsson och läkaren Anders Warenmark.

Föreningen för Kroppsbalansering bildades för instruktörer i Stockholmsområdet medan Kroppsbalanseringsförbundet samlade terapeuter i Göteborgsregionen.

Tillämpad kinesiologi

Termen (tillämpad) kinesiologi slog igenom i Sverige först framåt slutet av 1980-talet. År 1987 arrangerade Mac Pompeius Wolontis den första Nordiska Kinesiologikonferensen i Stockholm, ett evenemang som lockade 150 deltagare. Wolontis grundade också Svenska Kinesiologiskolan och föreningen ASK – Alternativmedcinska Sällskapet för Kinesiologi. Som mest hade ASK cirka 200 svenska medlemmar, plus ett trettiotal utövare från Norge som var medlemmar hos ASK tills de grundade en norsk motsvarighet.

Under 1980-talet och första halvan av 1990-talet besökte den välkände kiropraktorn Sheldon Deal från USA vårt land ett tiotal gånger för att lära ut tillämpad kinesiologi, som vi den här tiden var (och fortfarande är) betydligt större i USA än här hemma i Sverige.

År 1992 bildades Kinesiologförbundet (Swedish Association of Professional Kinesiologists), för att organisera kinesiologer som var diplomerade från Svenska Kinesiologiskolan och hade minst 500 timmars utbildning i kinesiologi. Kinesiologiförbundet lade ned sin verksamhet tio år senare och uppmanade sina medlemmar att istället ansluta sig till Kroppsterapeuternas yrkesförbund, Sveriges största förbund inom manuella terapier och alternativmedicin.

Att hitta en kinesiolog i Sverige

Eftersom en stor del av de utbildade kinesiologerna i Sverige är kiropraktorer eller naprapater i grunden är det vanligt att de inte kallar sig kinesiologer utan marknadsför sin verksamhet som kiropraktik eller naprapati. Om du har svårt att hitta en kinesiolog där du bor kan det därför löna sig att istället kontakta kiropraktorer och naprapater för att höra efter om de erbjuder kinesiologisk behandling.