Kiropraktik

Den alternativmedicinska behandlingsmetoden tillämpad kinesiologi utvecklades av kiropraktorn George Goodheart, Jr och banden mellan kiropraktiken och kinesiologin är fortfarande starka. I Sverige är det mycket vanligt att de utövare som erbjuder tillämpad kinesiologisk behandling är utbildade kiropraktiker eller naprapater, som erbjuder kinesiologi som en del av ett större behandlingsutbud. I Sverige är både kiropraktor och naprapat skyddade yrkestitlar som endast får användas av individer som uppfyller kraven. Endast den som har kiropraktorlegitimation får kalla sig för kiropraktor, precis som att det bara är personer med läkarlegitimation som får utge sig för att vara läkare. Om du vill kontrollera om en individ som utger sig för att vara kiropraktor eller erbjuder kiropraktisk behandling verkligen är legitimerad kan du kontakta Socialstyrelsen eller Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation. Värt att veta är att vissa Landsting, under vissa förutsättningar, betalar för kiropraktisk behandling så att man som patient endast betalar vanlig patientavgift för besöken. Vanligen krävs att man får remiss från någon av landstingets läkare först. Kontakta ditt Landsting för att få veta mer om vad som gäller.

Kortfattad information om kiropraktik

Kiropraktiken beskrivs ofta som en behandlingsform som står med ena foten i skolmedicinen och andra foten i den alternativmedicinska världen. För vissa åkommor har kiropraktisk behandling en vetenskapligt bevisad positiv effekt, medan det för många andra saknas sådan evidens. Det finns till exempel inga vetenskapliga bevis för att kiropraktik fungerar för att behandla något annat än muskoskeletala åkommor. Namnet kiropraktik kommer från grekiskans chiro som betyder händer och praktos som betyder att göra. Behandlingsformen grundades av Daniel David Palmer i USA på 1890-talet. En viktig grundtanke hos Palmer var att förändringar i ryggen kunde orsaka problem i många olika delar av kroppen, och att man genom att åtgärda ryggproblemen kunde hjälpa andra delar av kroppen att självläka. I Sverige används kiropraktik huvudsakligen för att behandla ryggsmärta och närliggande åkommor. Ömmande och stela leder och muskler är en vanlig orsak till att besöka svenska kiropraktiker. Det finns flera välgjorda vetenskapliga studier som styrker kiropraktikens förmåga att framgångsrikt behandla vissa typer av smärta i nedre ryggen. Det finns även viss evidens för kiropraktikens förmåga att med framgång behandla huvudvärk och yrsel som är nackrelaterad, samt vissa sorters smärta i extremiteterna.

Vad kan jag förvänta mig vid första besöket hos en kiropraktor?

Samtal

Första gången man besöker en kiropraktor brukar en hel del av tiden gå åt till att diskutera igenom de besvär man söker för, samt berätta om övrig hälsohistoria för kiropraktorn. Det är viktigt att vara öppen gentemot kiropraktorn eftersom det finns vissa hälsotillstånd som gör kiropraktisk behandling extra riskfylld, till exempel benskörhet. Kiropraktorn och klienten brukar också samtala om klientens vardagsliv, till exempel om hur det ser ut på eventuell arbetsplats och vilka sysslor man utför i hemmet och på fritiden. Sådan information gör det enklare för kiropraktorn att sätta sig in i vad som kan vara rötterna till problemen och ge råd om förändringar som kan förbättra.

Manuell undersökning

Efter det inledande samtaler följer en manuell undersökning. Man brukar behöva klä av sig en del för att kiropraktorn ska kunna undersöka ordentligt, men man kan behålla underkläderna på.

Bedömning

Kiropraktorn gör en samlad bedömning av läget och berättar om sin syn på vad problemen är och hur de bäst åtgärdas. Ibland blir man rekommenderat att uppsöka någon annan yrkesgrupp istället, till exempel läkare på vårdcentralen. Vanlig medicinsk provtagning kan behövas för att utesluta vissa tillstånd som inte behandlas av svenska kiropraktiker. Om kiropraktorn bedömer att kiropraktisk behandling är att rekommendera kommer han eller hon också att föreslå en behandlingsplan. Det är vanligt att den första behandlingsplanen består av tre till fem behandlingar som ges under en period av maximalt tre veckor. Därefter gör man en utvärdering. Om en förbättring har skett efter den första behandlingsperioden kan man ta ett uppehåll för att se vad som händer i kroppen utan behandlingar. Har ingen förbättring alls skett efter 3-5 behandlingstillfällen är det vanligt att kiropraktorn inte rekommenderar några fler behandlingssessioner.

En typisk kiropraktisk behandlingssession

Det inledande besöket hos en kiropraktor tar ofta uppemot 40 minuter eftersom det är mycket som ska gås igenom muntligt och den manuella undersökningen tar tid, och dessutom ska eventuell behandlingsplan läggas upp. Ett typiskt behandlingsbesök hos en kiropraktor brukar ta betydligt kortare tid än så, man kan räkna med 10-25 minuter. Exempel på moment som kan ingå i en vanlig behandlingssession är massage, kiropraktik justering och töjning av muskler och/eller leder.

Vad menas med kiropraktisk justering?

Vi den kiropraktisk justering för kiropraktorn varsamt ut en led något längre än vad du klarar av att göra på egen hand. Därefter gör kiropraktorn ett snabbt tryck med händerna för att återställa rörligheten.

Efter och mellan behandlingstillfällena

Precis efter en kiropraktisk behandlingssession är det vanligt att man känner något som känns ungefär som träningsvärk. Det brukar gå över inom några timmar. Redan när man lämnar kiropraktorsessionen brukar man uppleva ökad rörlighet och mindre smärta (med undantag för ovan nämnda ”träningsvärk”). Om din kiropraktor har rekommenderat vissa övningar som du ska göra mellan besöken är det viktigt att du följer detta program, eftersom de ökar chansen för att du ska bli återställd. Det samma gäller om du har fått rekommendationer om hur du bör förändra din kroppshållning, hur du bör ändra på hur du genomför vissa fysiska moment i din vardag, och så vidare.

Varningar

Det är viktig att du är ärlig om ditt hälsotillstånd och din hälsohistoria när du besöker kiropraktorn, och nämner även sådant som du själv kanske tycker är irrelevant. Detta eftersom det finns vissa hälsotillstånd som gör kiropraktisk behandling mer riskfylld eller som innebär att kiropraktisk behandling helt bör undvikas. Benskörhet och vissa reumatiska sjukdomar är två exempel. Om du för närvarande behandlas med starka blodförtunnande läkemedel eller av annan anledning har ökad blödningsbenägenhet är detta också viktigt för kiropraktorn att få veta.

Graviditet

Det finns inte någon allmän rekommendation om att avstå från kiropraktisk behandling under graviditet. Rådgör med din barnmorska och kiropraktor för att få individuellt anpassade råd. Kiropraktorn kan anpassa behandlingarna i enlighet med vad som är bäst för den gravida klienten; det kan till exempel vara obekvämt för klienten att ligga på mage så man får välja andra ställningar istället.