Rosenmetoden

Rosenmetoden har ingenting med blomman ros att göra, utan är en alternativmedicinsk metod som utvecklades av fysioterapeuten Marion Rosen under 1900-talet. Marion Rosen var en fysioterapeut som började upptäcka hur klienternas fysiska hållning och besvär korrepsonderade med inre mentala låsningar och problem.

Rosen Method Bodywork

Rosen Method Bodywork bygger på lätt beröring. En grundtanke är att låta händerna lyssna snarare än att manipulera kroppen med kraftfulla rörelser. Utövaren fokuserar på att hitta kroniska muskelspänningar i klientens kropp och är tränad att upptäcka även mycket små förändringar i muskelspänning och andning, och svara på dessa med beröring och tal.

En tanke inom rosenmetoden är att i samband med att den kroniskt spända muskeln börjar slappna av och andningen fördjupas kan omedvetna kännslor, attiyder och minnen komma upp till ytan. Vanemässiga spänningar och gamla mönster kan luckras upp, vilket påverkar klienten både fysiskt och psykiskt.

Klienter som behandlas av Rosen Method Bodywork har ofta sökt för smärtbesvär som huvudvärk, ryggvärk, ledvärk och muskelspänning, men det förekommer också att klienterna söker för andra problem – till exempel insomnia eller kronisk trötthet. Vissa är medvetna om att tidigare trauman har satt sig i musklerna och vill ha hjälp med att slappna av igen.

Rosen Method Movement

Rosen Method Movement är ett system av enkla och varsamma rörelser som uppmuntrar utövaren att röra på sin kropp på det sett den var avsedd att röras. Rörelserna hjälper till att förbättra ledernas rörlighet, och gör det enklare att djupandas och slappna av. Förbättrad balans och koordination är ett vanligt resultat.

Marion Rosen och rosenmetodens framväxt

Rosenmetoden grundades av fysioterapeuten Marion Rosen.

Rosen växte upp i Europa, och som ung studerade hon andningsövningar och avslappningsövningar med Lucy Heyer i München, Tyskland. Heyer var en av Elsa Gindlers elever, och gift med Dr. Gustav Heyer, en jungiansk psykoanalytiker.

Marion Rosen och Lucy Heyer började erbjuda ”andningsmassage” åt klienter som kom till Dr. Heyer för psykoanalys. Med hjälp av andningsövningar och avslappningsövningar kunde klienterna enklare nå in i sitt omedvetna och detta förbättrade möjligheterna till framgångsrik psykoanalys.

Eftersom Marion Rosen var av judiskt ursprung flydde hon från Tyskland i början av andra världskriget. År 1940 anlände hon till USA, där hon bosatte sig i Berkley, Kalifornien och började arbeta som fysioterapeut på Kaiser Medical Center. Så småningom övergick hon till att arbeta på privatklinik.

Det var när hon arbetade som fysioterapeut i Oakland på 1950-talet som Rosen började erbjuda rörelseträning, efter att många av hennes klienter frågat henne om hur de skulle kunna förebygga smärta och skador.

Rosenmetoden utvecklades gradvis när Rosen märkte att klienter som pratade med henne om sina liv under sessionerna återhämtade sig snabbare och inte var lika troliga att återvända igen med samma besvär senare. Rosen började leta efter kopplingar mellan fysisk hållning och en individs emotionella välbefinnande, och började se på den mänskliga kroppen som en spegel av personens inre mentala liv.

I början av 1970-talet började Rosen fokusera mer på den andningsmassage hon ägnat sig åt i Tyskland, och allmänna strömningar i det amerikanska samhället – och då särskilt i Kalifornien – gjorde att allt fler personer blev intresserade av Rosens behandlingar och övningar. Så småningom grundades The Rosen Institute i USA, och därfter började lokala träningscentrum för rosenmetoden etableras runt om i världen.