Tao-Key

Tao-Key är en alternativmedcinsk behandling som kombinerar tillämpad kinesiologi med klassisk kinesisk akupunkturteori. Förenklat kan man säga att Tao-Key har hämtat de manuella muskeltesterna från den tillämpade kinesiologin och läran om akupressur från den traditionella kinesiska medicinen (som i sin tur influerat kinesiologin).

Inom Tao-Key balanseras obalanserade akupunkturpunkter med hjälp av akupressur, magneter, färger och toner. Tao-Key utvecklades i Sverige under 1980-talet av Torbjörn “Tobe” Hanson. En grundtanke inom Tao-Key är att använda taos principer för att uppnå helhet och balans. Tao-Key utgår från den traditionella kinesiska medicinens principer om människans energisystem, såsom de är beskrivna i akupunkturläran.

Tao-Key innehåller en metod för att på kort tid muskeltesta och balansera det energetiska tillståndet i kroppens samtliga akupunkturpunkter. På så vis skiljer sig Tao-Key från den tillämpade kinesiologin, där man inte arbetar med samtliga akupunkturpunkter samtidigt. Inom den tillämpade kinesiologin är det dessutom vanligt att man aldrig bearbetar något annat än de huvudsakliga organmeridianerna.

8 olika energitillstånd

Inom Tao-Key anses akupunkturpunkter och muskler kunna befinna sig i åtta olika energitillstånd, där sju av energitillstånden representeras av varsin färg i regnbågen och det åttonde energitillståndet är färglöst.

Extrempunkterna utgörs av färgen röd respektive violett, medan grön kännetecknar balans. De övriga fyra färgerna existerar mellan dessa ytterligheter.

Färg Info
Röd Extremt yang

Mycket varm

Violett Extremt yin

Mycket kall

Grön Yin och yang i balans

Kyla och värme i balans

Det färglösa tillståndet kallas för förlorad akupunkturpunkt och kan sägas vara motsatsen till det gröna tillståndet. För energin fungerar det färglösa tillståndet som ett farligt dränerande hål.

Akupressur

Den akupressur som utförs vid Tao-Key är mer komplex än vanlig akupressur, eftersom de olika fingrarna anses ha positiv eller negativ laddning – med undantag för tummarna som är neutrala. Det gäller därför att välja rätt finger eller fingrar för akupressuren.

Effekten av fingrarnas tryck eller massage kan dessutom förstärkas av ringmagneter. En minusladdad magnet står för yin (kyla) medan en plusladdad står för yang (värme). En akupunkturpunkt som har identifierats som röd (mycket varm) kan alltså balanseras med ett djupt tryck av ett negativt finger som bär en ringmagnet med minusladdning.

Färger och toner

  • Färger kan appliceras på kroppen i balanserande syfte. Vanligen används färgad plastfilm.
  • En stämgaffel som kan stämmas i sju olika toner appliceras på utvalda punkter på kroppen för att balansera dem.