Investeringssparkonto (ISK)

Sparformen investeringssparkonto (ISK) skapades för att lagstiftaren ville göra det enklare för småsparare att investera i och handla med aktier, fonder och vissa andra värdepapper. Det är bara privatpersoner som får öppna ett ISK, och du måste vara bosatt i Sverige och ha svenskt personnummer. Det är tillåtet att ha flera ISK samtidigt.

isk konto info

Hur skaffar jag ett ISK?

Du vänder dig till någon av de aktörer som erbjuder ISK. I princip alla svenska banker erbjuder ISK, liksom en del värdepappersmäklare. Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB, Avanza Bank, Nordnet, Ålandsbanken, Danske Bank, Aktieinvest, Fondab AB, Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken är några exempel på aktörer du kan vända dig till för att öppna ett ISK konto med bankID.

Enklaste metoden är att besöka företagets sajt online, fylla i registreringsuppgifterna direkt på sajten och sedan bekräfta din identitet med BankID. Då kan du komma igång direkt.

Vill du inte registrera dig online kan du istället skriva ut eller beställa hem pappersblanketter, men då tar det förstås längre tid.

Hur fungerar det att handla med värdepapper i ett investeringssparkonto?

De tre huvudmetoderna för att handla med värdepapper i ett ISK:

  • Via en handelsplattform online, som du loggar in till. Du kan inte bara köpa och sälja i plattformen, utan har också mycket bra överblick på dina tillgångar, tillgängliga värdepapper, med mera. Detta är den absolut vanligaste lösningen, och den som går att få med absolut lägst courtage.
  • Att köpa och sälja värdepapper genom telefonsamtal till banken/mäklaren. Räkna med att minimicourtaget kommer att vara högt. Kan fungera om du vill göra få och långsiktiga stora investeringar, men om du vill handla mer frekvent och med små poster kommer courtaget att bli orimligt högt per transaktion.
  • Att köpa och sälja värdepapper genom att besöka bankkontoret/mäklarkontoret. Räkna med att minimicourtaget kommer att vara högt. Precis som för telefonsamtal kan personliga besök fungera om du vill göra få och långsiktiga stora investeringar, men om du vill handla mer frekvent och med små poster kommer courtaget att bli orimligt högt per transaktion. Dessutom är öppettiderna begränsade.

Vad kan jag handla med i mitt ISK?

Exakt vad du kan handla med i ditt ISK beror på två faktorer:

  • Det ramverk som lagstiftningen om ISK sätter upp.
  • Det utbud som (inom lagens råmärken) tillhandahålls av den aktör du har ditt ISK hos. Exakt utbud av värdepapper och värdepappersslag varierar mellan de olika aktörerna. Nästan alla erbjuder aktier och fondandelar, men det finns också aktörer där du utöver dessa två tillgångsslag också kan handla med till exempel obligationer, aktieindexobligationer och warranter.

Lagens ramverk

Grundregeln säger att du får ha följande tillgångar i ditt ISK:

  • Finansiella instrument som som är upptagna till handel på en reglerad marknad (det som förr kallades börs), oavsett var i världen denna marknad ligger. Detta innebär att du till exempel kan handla med finansiella instrument som är upptagna till handel på London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) och NASDAQ.
  • Finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform inom EES-området.
  • Fondandelar
  • Svensk och utländsk valuta

För denna grundregel finns vissa undantag. Till exempel får du inte förvara eller handla med finansiella instrument där du, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10% av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget. Vid bedömningen räknas även innehav som närstående till dig direkt eller indirekt äger. Kvalificerade andelar kan aldrig vara en tillåten tillgång för ISK.

För mer information om grundregeln och dess undantag, besök Skatteverket.