Tillämpad kinesiologi (alternativmedicin)

Tillämpad kinesiologi hör till det alternativmedicinska fältet och ska ej blandas ihop med den vetenskapliga kinesiologin, även om det förstås är lätt hänt och utövare av tillämpad kinesiologi helt enkelt brukar kallas för kinesiologer utan att man indikerar att det rör sig om tillämpad kinesiologi.

Vad är tillämpad kinesiologi?

Tillämpad (alternativmedicinsk) kinesiologi bygger på att man använder sig av en särskild metod för att testa muskelstyrka och sedan använder informationen för att ställa diagnos och föreslå en behandling. Grundtanken är att olika muskler är länkade till specifika organ och körtlar, och att svaghet i en muskel kan signalera problem i andra delar av kroppen, till exempel nervskador, otillräcklig blodtillförsel, kemisk obalans, etc. En annan bärande tanke är att man inte behöver behandla det drabbade organet eller körtlarna för att komma till rätta med problemet, utan det räcker med att återställa styrkan i muskeln så kommer organet / körtlarna att återställas automatiskt.

George Goodheart

Den tillämpade kinesiologin utvecklades av kiropraktorn George Goodheart, Jr i Michigan, USA. I mitten av 1960-talet började han hålla föredrag om sina idéer. Den tillämpade kinesiologin har fortfarande en stark koppling till kiropraktiken och många av de utövare som erbjuder tillämpad kinesiologi är kiropraktorer. Det förekommer dock att utövare att tillämpad kinesiologi saknar kiropraktisk utbildning.

Vad kan jag förvänta mig vid ett besök?

Exakt hur undersökning, diagnos och behandling går till varierar mellan olika utövare. Nedanstående är därför bara en guide som det kan hända att den utövare du besöker avviker från.

Det första mötet brukar inledas med att man går igenom klientens hälsohistoria i detalj. Därefter görs en serie av tester som vanligen omfattar blodtrycksmätning och test av reflexer, balans och hudens känslighet. Blodtryckets förändring mellan liggande läge, sittande läge och stående läge brukar mätas i syfte att upptäcka obalanser i kroppen. Vidare kan kinesiologer vilja observera klientens hållning, gångart och rörelsevidd.

Musklernas styrka testas mot tryck som utövas av kinesiologen. Om muskeln kan stå emot trycket klassas den som stark eller låst. Om muskeln ger efter klassas den som svag eller olåst, och ses som en indikation på att något är fel i kroppen. Om behov finns att inhämta ytterligare information kan det hända att kinesiologen också trycker på olika triggerpunkter på klientens kropp för att se om där finns några indikationer på muskelsvaghet.

Det finns utövare som enbart ägnar sig åt muskeltestning och skippar övriga test, men detta ogillas av The International College of Applied Kinesiology (ICAK) i USA som ser det som felaktigt utövande av tillämpad kinesiologi. ICAK framhåller att muskeltestning endast ska genomföras som en del av en mer omfattande undersökning.

Mat med mera

Om kinesiologen vill avgöra om något särskilt livsmedel eller annan substans försvagar eller stärker klienten, kan klienten ombes placera substansen under tungan eller hålla den i handen samtidigt som muskelstyrkan testas.

Känslor

Om kinesiologen vill undersöka klientens känslomässiga välbefinnande kan muskeltest utföras samtidigt som klienten ombeds tänka på hur det känns att befinna sig i en viss situation eller med en viss person.

Behandling

Det finns många olika behandlingsmetoder som kan rekommenderas av en alternativmedcinsk kinesiolog efter att diagnos har ställts i enlighet med principerna för tillämpad kinesiologi.

Några exempel på vanligt förekommande behandlingar är djupmassage, ledmanipulation, ryggjustering (realignment) och kraniosakral terapi. I vissa fall rekommenderas förändringar av kosten. Det förekommer också att kinesiologer även är akupunktörer eller hänvisar vidare till en akupunktör.

Vad behandlas med tillämpad kinesiologi?

Utövare av tillämpad kinesiologi hävdar att tillämpad kinesiologi kan användas för att diagnostisera och behandla ett mycket brett spektrum av hälsoproblem, inklusive problem i nervsystemet och problem orsakade av näringsbrist.

I Sverige sätter Patientsäkerhetslagen upp vissa gränser för vad alternativmedcinska utövare, såsom kinesiologer, får utge sig för att kunna diagnostisera och behandla. Det finns till exempel särskilda regler för cancer, diabetes, epilepsi och smittsamma sjukdomar som är upptagna i smittskyddslagen, bland annat HIV/AIDS och tuberkulos.

Varning

Tillämpad kinesiologi saknar vetenskapligt stöd.

International College of Applied Kinesiology (ICAK)

År 1975 öppnade The International College of Applied Kinesiology (ICAK) i Michigan, USA. En av förgrundsgestalterna var kinesiologins grundare George Goodheart, Jr som tjänstgjorde som styrelseordförande för ICAK:s forskningskommitte i över 30 år.

ICAK har numera verksamhet i flera olika länder världen över, inklusive Kanada, Japan och Ryssland, samt i delar av Europa och Australasien.

ICAK strävar efter att endast personer som certifierats av ICAK ska erbjuda kinesiologisk behandling. För att få utbilda sig hos ICAK måste man först ha en grundutbildning inom ett relevant fält, till exempel kiropraktik.

För att bli certifierad av ICAK måste man uppfylla en lång rad krav. Det krävs bland annat att man har erhållit minst 300 timmars undervisning och har fått godkänt på examinationerna. För den högsta certifieringsnivån krävs dessutom att man ägnar sig åt forskningsarbete som mynnar ut i en godkänd uppsats.

ICAK är inte erkänt av The Council on Chiropractic Education i USA.