Kinesiologisk högskoleutbildning i Sverige

I Sverige ingår kinesiologisk utbildning på högskolenivå vanligen i utbildningsprogram istället för att ges som fristående kurser. Kinesiologi ingår bland annat i utbildningsprogram med inriktning mot fysioterapi, sjukgymnastik eller idrottsvetenskap.

Det finns dock också möjligheter för den som vill läsa kinesiologi som fristående kurs. Man kan till exempel gå kursen Människan i rörelse – rörelseanalys i praktiken (15 hp) vid Karolinska institutet, kursen Idrottsvetenskap, GR, (A), Kinesiologi – rörelselära (7,5 hp) vid Mittuniversitetet eller kursen Idrottsvetenskap – Kinesiologi med tillämpning (15 hp) vid Göteborgs universitet.

Ovanstående är bara tre exempel på de många kurser i kinesiologi som är tillgängliga som fristående kurser vid svenska högre lärosäten. När du söker efter utbildningar, tänk på att många av dem inte använder sig av ordet kinesiologi utan istället kallar utbildningsområdet för rörelselära.

Idrottsvetenskap, GR, (A), Kinesiologi – rörelselära (7,5 hp) vid Mittuniversitetet

Det här är en kurs som ges på helfart och omfattar 7,5 högskolepoäng. (En hel termins studier på helfart är 30 högskolepoäng.) Utbildningsorten är Östersund och kursen är ej tillgänglig som distanskurs. Kursspråket är svenska.

Kursen är på grundnivå, men man måste ha minst 7,5 högskolepoäng i idrottsvetenskap inom området anatomi, fysiologi eller idrottsfysiologi, eller motsvarande behörighet, för att kunna bli antagen.

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om människans rörelser genom biomekanik, funktionell anatomi och motorik. Studenten ska också kunna tillämpa dessa kunskaper inom idrott. Kursen innefattar både teori, praktiska övningar och laborativ verksamhet.

Människan i rörelse – rörelseanalys i praktiken (15 hp) vid Karolinska institutet

Detta är en kurs på avancerad nivå. För att kunna bli antagen måste man ha minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller från idrottslärarutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Kursen ges på halvfart och omfattar 15 hp. (En hel termins studier på helfart är 30 högskolepoäng.) Utbildningsorten är Huddinge och kursen är ej tillgänglig som distanskurs. Kursspråket är svenska.

Kursen ”Människan i rörelse – rörelseanalys i praktiken” är avsedd för personer som är fysioterapeuter eller sjukgymnaster, eller som arbetar med kroppsliga funktionsbedömningar och analys av kroppens rörelse. Kursen avser att ge studenten fördjupade kunskaper i kinesiologi för bedömning och screening av funktionell rörelser och vid prevention/behandling/utvärdering av akuta och långvariga tillstånd.

Kursen inkluderar kinematiska och kinetiska aspekter av barns, vuxnas och äldres rörelser i olika sammanhang.

Kursen består av föreläsningar, seminarier och demonstrationer. Mellan kursträffarna ska enskilda arbeten utföras. Kursen examineras genom en portfolio.

Idrottsvetenskap – Kinesiologi med tillämpning (15 hp) vid Göteborgs universitet

Detta är en kurs som ges både som fristående kurs och som en del av programmet ”Hälsopromotion: inriktning idrottsvetenskap”. Kursen är på grundnivå, men för att kunna antas till kursen krävs godkänt i kurserna Coaching för fysisk aktivitet (IDG514) och Fysisk aktivitet, stress och hälsa (IDG515), eller motsvarande kunskaper.

Idrottsvetenskap – Kinesiologi med tillämpning omfattar 15 högskolepoäng och består av tre delkurser:

  • Anatomi med rörelselära 5 hp
  • Idrotts- och arbetsfysiologi 7,5 hp
  • Tillämpningsövningar inom hälsopromotion 2,5 hp

Den ansvariga institutionen är Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.