Naprapati

Precis som den tillämpade kinesiologin är naprapatin en alternativmedicinsk behandlingsform med stark koppling till kiropraktiken. Naprapatin utvecklades ur kiropraktiken i början av 1900-talet, medan den tillämpade kinesiologin grundades av en kiropraktor på 1960-talet.

I Sverige är det mycket vanligt att de utövare som erbjuder tillämpad kinesiologisk behandling är utbildade kiropraktiker eller naprapater och erbjuder kinesiologi som en del av ett större behandlingsutbud.

Vem som helst får inte kalla sig kiropraktor eller naprapat i Sverige, eftersom bägge är så kallade skyddade yrkestitlar, i likhet med till exempel läkare och advokat. Om du vill kontrollera om en person som utger sig för att vara naprapat verkligen har svensk naprapatlegitimation kan du kontakta Socialstyrelsen eller Svenska Naprapatförbundet.

Värt att veta är att vissa Landsting, under vissa förutsättningar, betalar för naprapatisk behandling så att man som patient endast betalar vanlig patientavgift för besöken. Vanligen krävs att man får remiss från någon av landstingets läkare först. Kontakta ditt Landsting för att få veta mer om vad som gäller.

Kortfattad information om naprapati

Naprapatin har ena foten i skolmedicinen och den andra i alternativmedicinen. Förr vissa delar av naprapatin finns vetenskapligt stöd, för andra inte. I Sverige används naprapati huvudsakligen för att behandla ömma och/eller stela leder och muskler, framförallt i ryggen, nacken och axlarna.

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapatin utvecklades ur kiropraktiken i början av 1900-talet.

Vad kan jag förvänta mig vid första besöket hos en naprapat?

Samtal

Vid första besöket hos naprapaten pratar man igenom vilka besvär man har och berättar också för naprapaten om hur man har det i sitt arbetsliv, hemma, på fritiden och så vidare. Detta eftersom naprapaten kan hjälpa till med att upptäcka problem och rekommendera åtgärder, till exempel ändrad arbetsställning eller ett träningsprogram som man genomför efter varje arbetsdag.

Det är viktigt att man berättar om hela sitt hälsotillstånd för naprapaten och sin hälsohistoria. I vissa situationer kan naprapaten till exempel avråda från naprapatisk behandling eftersom det är för riskfyllt, eller så kan man bli rekommenderad att först uppsöka den vanliga sjukvården för att utesluta vissa hälsoproblem som inte behandlas naprapatiskt.

Manuell undersökning

Efter det inledande samtalet genomförs en manuell undersökning. Man behöver klä av sig för att naprapaten ska kunna undersöka ordentligt, men man behåller underkläderna på. Under undersökningen ligger man vanligen på naprapatens behandlingsbänk, men man kan också behöva stå och gå så att naprapaten kan granska ens hållning och rörelsemönster.

Bedömning

Baserat på samtal och manuell undersökning gör naprapaten en samlad bedömning och kommer antingen att avråda från naprapatisk behandling eller rekommendera naprapatisk behandling enligt en viss behandlingsplan. Som nämnts ovan kan det också hända att man uppmanas att besöka läkare på vårdcentralen först för att utesluta vissa hälsoproblem innan man återvänder till naprapaten.

En initial naprapatisk behandlingsplan brukar bestå av tre behandlingstillfällen, därefter utvärderar man situationen. Om ingen förbättring alls har skett efter tre behandlingstillfällen brukar man inte fortsätta med fler behandlingstillfällen. Om en förbättring har skett är det vanligt att man tar en paus för att se hur kroppen reagerar på att vara utan behandling.

Hur många behandlingar som behövs total varierar stort mellan olika patienter. Faktorer som kan spela är till exempel vilka besvär man har, hur många olika besvär man har, hur länge man haft besvär och vilka möjligheter man har att förändra sitt vardagsliv i enlighet med naprapatens rekommendationer (till variera arbetsställning på jobbet). Om du har fått ett träningsprogram från naprapaten är det viktigt att följa detta, eftersom det kan ha stor påverkan på hur snabbt besvären börjar försvinna.

En typisk naprapatisk behandlingssession

En typisk naprapatisk behandlingssession tar 30-45 minuter.

Exempel på moment som kan ingå i en behandlingssession:

  • Muskelmassage
  • Senmassage
  • Ledbandsmassage
  • Bindvävsmassage
  • Muskeltöjning
  • Ledtöjning (ledmanipulation)
  • Mobilisering (töjning av vävnader kring en led, till exempel muskelfästen och senor)
  • Behandling av triggerpunkter

Vissa naprapater inkorporerar andra behandlingsformer i sessionen, till exempel akupunktur, ultraljudsbehandling eller transkutan elektrisk nervstimulering (TENS).

Gör det ont att få naprapatisk behandling?

Det brukar inte göra ont att få naprapatisk behandling, såvida man inte har mycket ont redan när man anländer till behandlingstillfället.

Många upplever att det känns lite ”konstigt” att få sina muskler och leder töjda. Det gör inte direkt ont, men kan upplevas som obehagligt de första gångerna innan man blir van.

Efter och mellan behandlingstillfällena

Efter ett behandlingstillfälle är det vanligt att klienten omedelbart känner sig mer rörligt och har mindre ont än innan. Vissa drabbas dock av något som påminner om träningsvärk – denna värk brukar dock bara vara i några timmar.

Många känner en markant och ihållande positiv effekt redan efter två behandlingstillfällen hos napraten.

Obs! Vissa personer drabbas av illamående efter en behandlingssession. Det brukar gå över fort.

Varningar

Det är viktigt att man är öppen med sin hälsohistoria, hälsotillstånd, andra behandlingar, och så vidare när man samtalar med sin naprapat. Detta eftersom det finns tillstånd och behandlingar som gör naprapatbehandling extra riskfylld eller helt olämplig. Några exempel på hälsotillstånd som en naprapat absolut måste få veta om är benskörhet, reumatiska sjukdomar och ökad blödningsbenägenhet. Det finns också gott om tillstånd som inte ska behandlas av naprapat utan av den vanliga sjukvården.

Graviditet

Det finns inte någon allmän rekommendation om att avstå från naprapatbehandling under graviditet. Konsultera din barnmorska och naprapat för att få råd för just din situation. Många gånger räcker det med att naprapaten anpassar behandlingssessionerna så att de förblir bekväma för klienten. Det kan till exempel vara obekvämt att ligga på magen, så man får lösa det med andra behandlingsställningar.